Termen

Termen

Veelgebruikte termen rondom autisme

Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte termen rondom autisme, die je kunt tegenkomen op bijvoorbeeld social media of internet.

Wat dacht je van stimmen, hyperfocus of neurodivergent?

Heb je een toevoeging? Neem gerust contact op.

ASS is de afkorting van Autisme Spectrum Stoornis.

Voorheen een subtype diagnose van autisme, die tot en met de DSM-IV nog werden gegeven.

Sinds de DSM-V valt dit onder de diagnose ‘autisme spectrum stoornissen’

Een diagnose van autisme, die tot en met de DSM-IV nog werden gegeven.

Sinds de DSM-V valt dit onder de diagnose ‘autisme spectrum stoornissen’

Voorheen een diagnose van autisme, die tot en met de DSM-IV nog werden gegeven.

Sinds de DSM-V valt dit onder de diagnose ‘autisme spectrum stoornissen’

Op het web vind je de termen laag-functionerend en hoog-functionerend autisme nog. 

Ikzelf ben geen voorstander van deze termen. Aangezien ‘hoog functionerend autisme’ de indruk kan wekken dat diegene zonder problemen door het leven gaat.

Een techniek die veelal toegepast wordt door mensen met autisme. 

Zij doen zich ‘anders voor’ – zetten een masker op – om zo hun autistische trekjes te verbergen voor de buitenwereld. 

Maskeren komt vaker voor bij meisjes en vrouwen met autisme.

Klik hier voor meer uitleg

Hyperfocus is een langdurige, intense vorm van concentratie. Het komt vaker voor bij mensen met autisme. Zij kunnen zich uren achtereen focussen op een taak of interesse. Vaak is er in deze ‘hyperfocus’ geen besef van tijd. Het is ook lastig om uit deze hyperfocus te komen.

Alle informatie die wij mensen binnenkrijgen via onze zintuigen.  Denk aan: horen, zien, voelen, ruiken, proeven. 

Het verwerken van de informatie die je binnenkrijgt via jouw zintuigen. Deze info wordt verwerkt in onze hersenen.

Kortom alles wat je ziet, hoort, ruikt, voelt, proeft. 

Overprikkeling: Wanneer je meer prikkels binnenkrijgt dan je hersenen kunnen verwerken. 

Ikzelf omschrijf dit vaak als een ”system-overload”. Mijn hoofd slaat op tilt. 

Onderprikkeling: je krijgt dan juist te weinig prikkels binnen. 

Of je merkt bepaalde prikkels niet op: zoals pijn of dorst.

Neurodiversiteit is een sociale beweging die zich inzet voor mensenrechten en gelijkheid.

Neurodiversiteit gaat uit van natuurlijke verschillen in de hersenen van mensen. Autisme wordt door deze beweging dus niet gezien als stoornis.

Neurotypisch (vaak afgekort als NT) komt van het Engelse woord neurotypical. Hiermee worden mensen bedoeld die een ‘normaal’ ontwikkelt brein hebben. 

Mensen met autisme vallen hier dus buiten.

Een groep neurodiverse (afgekort ND) mensen is een mix van Neurotypische en neurodiverse mensen.

 

Neurodivergent betreft een individu met een hersenontwikkeling, anders dan ‘normaal’.

Alexithymie betekent ‘geen woorden voor emoties hebben’.

Het slecht onder woorden kunnen brengen van emoties en het lastig onderscheid kunnen maken tussen verschillende emoties, komt vaker voor bij autisme. 

Neurotypische mensen zouden een top-down manier van denken hebben. Wat inhoudt dat zij eerst het gehele plaatje zien, in plaats van de details.

De bottom-up manier van denken wordt gezien bij autisme.

Mensen met autisme zouden eerst focussen op de details, en (meer) moeite hebben om het gehele plaatje te (over)zien.

Het vestibulair systeem, oftewel het evenwichtsorgaan, is een zintuig dat informatie verzamelt over jouw balans en bewegingen.

Bij autisme zie je vaker ‘moeilijkheden met het evenwichtsorgaan’. Wat zich uit in bijv. snel het evenwicht verliezen.

Proprioceptie (ook wel positiezin genoemd), is een zintuig dat het vermogen heeft om de positie van jouw lichaam en lichaamsdelen waar te nemen.

Bij autisme kunnen op dit vlak ‘moeilijkheden’ zijn. Wat zich kan uiten in bijv. jezelf vaak stoten of ergens tegenaan lopen.

Een fiep of pre-occupatie is een hobby of interesse waar iemand met autisme blij van wordt en bijzonder veel tijd in steekt.

 

Persevereren betekent: standvastig blijven, doorzetten (bron: encyclo.nl).

Bij autisme kan dit zich bijvoorbeeld uiten in het blijven hangen in bepaalde interesses, hobby’s. Of het blijven hangen in emoties zoals boosheid. Dit laatste komt vaker bij vrouwen voor.

Stimmen is een afkorting van het Engelse woord ‘stimming’ en omvat langdurige en intense, herhaaldelijke bewegingen of maken van geluiden. Vaak voorkomend bij autisme.

Een voorbeeld is wiebelen met je been, wiegen of rondjes draaien.

Stimmen komt naar voren bij stress, overprikkeling of onderprikkeling. En uit zich bij iedereen anders.

Mis je iets?

Ontbreekt er volgens jou een belangrijke term op deze pagina? Laat het mij weten!

Alle hulp is welkom en wordt zeer op prijs gesteld!
Samen kunnen wij deze website nog beter maken!