Autisme en maskeren

Over autisme en maskeren

Autisme en maskeren zijn termen die je vaker samen tegenkomt. Mensen met autisme zouden deze overlevingsstrategie vaak toepassen in sociale situaties. 

Daarbij zouden vrouwen vaker maskeren dan mannen. Maar wat is maskeren precies? En hoe kan het eruit zien? 

Op deze pagina lees je mijn persoonlijke ervaring en kennis.

Ik kon geen autisme hebben, want er was niks aan mij te merken.
En daar was ik ook nog eens te sociaal voor.

Maskeren bij autisme: wat is het precies?

Maskeren wordt omschreven als een complexe techniek. Bij maskeren doe je je anders voor dan je daadwerkelijk bent. Je past je dusdanig aan aan de omgeving, als een kameleon.

Maskeren begint al op jonge leeftijd. Het kan heel onbewust gaan. Vrouwen met autisme zijn vaak vanuit de opvoeding al meer gericht op het sociale aspect, in vergelijking tot mannen.

De ‘sociale regels’ zijn niet standaard aanwezig bij mensen met autisme – of – ‘het zit niet standaard in het pakket inbegrepen’, zoals ik dat zelf zeg.

Bewust of onbewust merk je op of voel je toch aan dat je bepaalde sociale vaardigheden mist of je begrijpt niet goed hoe anderen dit aanpakken.

Denk aan: vrienden maken, praten over koetjes en kalfjes of oogcontact maken.

Je gaat bijvoorbeeld anderen – leeftijdgenoten bijv. – observeren en kopieert hen gedrag. Enerzijds probeer je te begrijpen waarom het jou niet lukt, en anderzijds probeer je door te observeren en kopieren jezelf de skills aan te leren.

Je leert jezelf de sociale regels aan, zodat je volgens ‘de geldende norm’ kan communiceren. Net als ieder ander. Je zet figuurlijk ‘een masker op’ in sociale situaties, zodat je niet (of veel minder) opvalt tussen alle andere mensen.

Informatie Gids over maskeren bij autisme

Vorige slide
Volgende slide

Mannen met autisme maskeren ook!

Volgens de literatuur zou maskeren vaker voorkomen bij vrouwen met autisme. Echter zijn er ook mannen die deze techniek toepassen. In dit stuk richt ik mij echter op maskeren bij vrouwen.

Een verklaring voor het gegeven dat vrouwen vaker het maskeren zouden toepassen, ligt mogelijk al in de opvoeding. Vrouwen zouden vanuit opvoeding meer gericht zijn op het sociale aspect.

Maskeren was voor mij noodzakelijk
om te kunnen overleven in deze wereld.

Voorbeelden van maskeren

 • Naar een verjaardag gaan, omdat je weet dat het ‘sociaal wenselijk’ is en ergens ook ‘verwacht’ wordt. Je wilt niet degene zijn die ‘afhaakt’ en besluit om te gaan. Eigenlijk houd je niet van verjaardagen en kost het je bakken met energie.
 
 • Oogcontact maken, terwijl je dit eigenlijk niet prettig vindt, maar omdat je weet dat het ‘hoort’.
 
 • Aan de buitenkant niet laten zien wat je van binnen voelt. Je verbergt het achter je glimlach en houdt je ware emoties en gevoel voor je. Wanneer iemand aan je vraagt hoe het gaat zeg je met een lach: ”Goed hoor!”
 
 • Gesprekken in series of films observeren en van hieruit bepaalde (standaard) zinnen uit je hoofd leren. Deze zinnen worden vervolgens toegepast in het dagelijks leven.

Redenen om te maskeren

Maskeren gebeurd om diverse redenen. Ik stelde deze vraag aan mijn volgers op Instagram (@WereldvanAutisme).

Dit zijn de meest genoemde redenen om te maskeren:

 • Normaal over willen komen
 • Afwijzing voorkomen
 • Onbegrip voorkomen
 • Niet willen opvallen
 • Veiligheid
 • Geaccepteerd worden
 • Geen aansteller of zwak persoon willen zijn
 • Bang zijn voor de mening van anderen
 • Om anderen te pleasen
 • Omdat je voelt dat je niet jezelf kunt zijn 
 • Het gaat vanzelf/ik weet niet beter dan dit
 
Kortom: Maskeren is (of was) voor velen van ons noodzakelijk om te kunnen overleven in deze wereld.

Maskeren kent gevolgen

Iedereen maskeert wel eens, ook neurotypische mensen. Iedereen doet zich bijvoorbeeld wel eens beter voor dan je je daadwerkelijk voelt. 

Het maskeren, zoals dat bij autisme gebeurd, is echter van langdurigere en intensievere aard. Het kan dagelijks worden toegepast, en dat soms wel jarenlang!

Dit jarenlange maskeren brengt dan ook gevolgen met zich mee, waaronder verkeerde en/of late diagnostiek.

Je vindt hier rechts een aantal korte en lange termijn gevolgen van maskeren. Het kan confronterend zijn om deze punten te lezen, maar naar mijn mening is het belangrijk om dit wel te delen! Het is immers wel de realiteit. 

Korte termijn gevolgen

 • Stress
 • Overprikkeling
 • Overvraging
 • Uitputting
 • Verkeerde diagnoses

Lange termijn gevolgen