Disclaimer

DISCLAIMER

  • Ik ben nadrukkelijk géén hulpverlener of professional. De teksten op mijn website mogen niet geïnterpreteerd worden als professionele informatie.
 
  • Alle eBooks, Gidsen, foto’s & teksten op deze website zijn zelf geproduceerd: er rust auteursrecht op. 
 
  • Wereld van Autisme is geen officiële instantie. Adviezen en tips worden gegeven vanuit persoonlijke ervaringen.
 
  • Wereld van autisme is niet aansprakelijk voor het verkeerd interpreteren of gebruik van informatie en adviezen. 
 
  • Wereld van Autisme spant zich in om de informatie op de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
 
  • Wereld van Autisme behoudt zich daarbij het recht voor om op ieder moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 
  • Alle informatie op de website is onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
Overig
  • Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.