Kenmerken van autisme bij vrouwen

Vanaf jonge leeftijd wordt er al meer sociale druk gelegd op meisjes

Over autisme bij vrouwen (en meisjes)

Autisme bij vrouwen kan zich anders uiten dan autisme bij mannen. MAAR er zijn ook zeker mannen die zich herkennen in dit beeld EN vrouwen die zichzelf juist niet herkennen hierin! 

Iedereen is anders, zo ook iedereen met autisme. Autisme uit zich bij iedereen weer anders. Geen twee personen met autisme zijn dan ook hetzelfde. 

Aangezien er over autisme bij vrouwen nog weinig bekend is, en vele vrouwen de diagnose pas op latere leeftijd krijgen (waaronder ikzelf), wil ik hier graag extra aandacht aan besteden op Wereld van Autisme. 

Belangrijk is dus wel om te onthouden dat dit ook zeker voor jongens/mannen kan gelden.

 

Waarom autisme bij vrouwen minder opvalt

Autisme bij vrouwen valt vaak minder op dan autisme bij mannen. Vrouwen zouden vaker gebruik maken van een overlevingsstrategie genaamd: maskeren

Door te maskeren weten vrouwen zich prima aan te passen in sociale situaties. Autistische trekjes vallen bijvoorbeeld niet meer op. Voor de buitenwereld is het autisme dan onzichtbaar.

Dit is gelijk ook een van de redenen dat autisme bij vrouwen vaak nog wordt gemist en leidt tot misdiagnostiek en late diagnostiek.

 

Sociale druk op meisjes en vrouwen

Daarbij is het zo dat er vanuit de maatschappij vanaf jonge leeftijd al meer sociale druk op meisjes wordt gelegd, vergeleken met jongens.

Meisjes worden vaak meer dan jongens gestimuleerd om sociaal gedrag te vertonen. Denk aan helpen, delen, troosten en verzorgen.

Een ander voorbeeld: Meisjes krijgen een pop voor hun verjaardag en er wordt hen geleerd hoe ze de pop moeten verzorgen, wat er verwacht wordt van hen en hoe ze zich moeten gedragen. 

Omdat er meer druk ligt op dit sociale aspect, leren meisjes zich al jong ‘aan te passen aan de verwachtingen’ en de sociale regels toe te passen. Dit kan dus bijdragen aan het gegeven dat autisme zich anders kan uiten bij meisjes/vrouwen. 

Bekijk ook zeker even dit filmpje van Céline Mollink van AutismeKRACHT

Wat zijn de kenmerken?

Zoals ik al eerder benoemde speelt autisme zich voornamelijk af aan de binnenkant. In combinatie met maskeren kan het autisme onzichtbaar aanwezig zijn: het valt niet op! 

Daarbij uit autisme zich bij iedereen weer anders. Er is dus niet 1 lijst waar ‘iedere autist’ aan voldoet.

Ik zal hieronder een aantal kenmerken benoemen die ik bij mijzelf zie:

  • In sociaal contact maskeren: heel bewust regels toepassen waarvan ik weet dat het ‘zo hoort’ of ‘verwacht wordt’. Na het sociale contact (eenmaal thuis) ‘instorten’ qua energie. Sociaal contact put mij letterlijk uit.
 
  • Prikkelgevoeligheid: gevoeligheid voor bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Hier kan ik heftig op reageren en zelfs overprikkeld van raken.
 
  • (Sociale) situaties van tevoren tot in detail uitdenken. Allerlei mogelijke scenario’s passeren in gedachte.
 
  • Moeite met het aangaan- en onderhouden van sociale contacten. 
 
  • Moeite het het voeren van ‘koetjes en kalfjes’ gesprekken. Dit gaat niet vanzelf. 

Ziet autisme er bij meisjes anders uit?

Bron: AutismeTV

Hoe uitte autisme zich in mijn kindertijd?

Terugkijkende op mijn kindertijd waren er zéker kenmerken van autisme aanwezig.

In dit eBook deel ik 26 persoonlijke kenmerken van autisme in mijn kindertijd (leeftijd 6 t/m 12 jaar). Het gaat hierbij om kenmerken die ik persoonlijk beschouw en zie als kenmerken van mijn autisme.

Het eBook is te vinden in de shop! 🙂

Als jong meisje..

Als jong meisje werd ik vaak omschreven als ‘stil’, ‘dromerig’, ‘verlegen’ en ‘angstig’. 

Gedicht autisme bij vrouwen

Documentaire mijn vriendin heeft autisme

Artikel

In dit artikel van Psychologie Magazine lees je meer over het feit dat autisme bij vrouwen minder opvalt:

Naar het artikel