Behandeling

Met autisme word je geboren, en je hebt het je gehele leven.
Voor degenen die het zich nog afvragen:
er bestaat dus geen medicijn of behandeling
waarmee je autisme kunt 'genezen'.
En waarom zouden we dat willen? Er is niets mis met ons!

Belangrijk: ik ben nadrukkelijk géén hulpverlener of professional. Wat ik deel op mijn website mag niet worden geïnterpreteerd als professionele informatie.

Informatie over behandeling bij autisme

Met autisme word je geboren, en je hebt het je gehele leven. Voor degenen die het zich nog afvragen: er bestaat dus geen medicijn of behandeling waarmee je autisme kunt ‘genezen’. En waarom zouden we dat willen? Er is niets mis met ons. Mensen met autisme hebben een ander – en ook prachtig – type brein!

Wél zijn er diverse behandelingen die jou kunnen ondersteunen en helpen om op een prettigere manier te functioneren in het dagelijks leven. Het kan jou net een extra zetje geven dat je nodig hebt.

Hierbij is het wel belangrijk om te onthouden dat ieder mens uniek is, en voor ieder mens een andere behandeling effectief is of niet.

Het doel van Wereld van Autisme is hierbij om te informeren over de mogelijkheden: nooit om mensen aan te sporen tot bepaalde behandelingen.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is er voor jou en jouw belangrijke naasten. Het kan jou ondersteunen in jouw proces om jouw autisme diagnose te accepteren en jouw leven zo prettig mogelijk te leren inrichten.

Wil je meer weten over psycho-educatie, bekijk dan eens deze pagina.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

In Acceptance and Commitment Therapy staat het aanvaarden van jouw (onverklaarde) klachten centraal (acceptatie). Door middel van ACT leer je om het zinloze gevecht met (nare) emoties, gedachtes en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen.

Op deze manier ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die écht belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel van deze therapie is niet om klachten op te lossen, maar om jouw mentaal veerkrachtiger te maken (Bron: PsyQ.nl).

Voor meer info kun je ook het filmpje hieronder bekijken!

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een traumaverwerkingstherapie. Door middel van piepjes en/of oogbewegingen.

EMDR kan effectief zijn bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen (denk aan: pesten, geweld etc.).

Bekijk ook het filmpje:

Medicatie

Medicatie kan jou (tijdelijk) ondersteunen in jouw proces. Medicatie werkt bij iedereen weer anders. Er is niet één medicatie dat bij iedereen werkt. Daarbij kent medicatiegebruik ook mogelijke (vervelende) bijwerkingen.

Hoewel ik nooit voorstander ben geweest van medicatie heb ik zelf wél ervaring met medicatiegebruik. Ik gebruik momenteel Medikinet (methylfenidaat), zodat mijn hoofd rustiger is. Ook gebruik ik fluoxetine (anti-depressiva) voor het verbeteren van mijn stemming, en voorheen depressie.  Als laatste gebruik ik mirtazapine voor een betere nachtrust.

Voor medicatiegebruik hoef je je nooit te schamen. Probeer het te zien als een vorm van zelfzorg: je wilt je beter voelen.

En daarbij: hoe moedig is het om te besluiten medicatie te proberen, zonder dat je weet of het werkt, of wat de eventuele (nare) bijwerkingen zijn? 

Gebruik medicatie altijd in overleg met een arts!

Schematherapie

Schematherapie wordt ingezet als therapie bij persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten (zoals herhaaldelijke depressies).

Schematherapie kan je helpen om de oorsprong van hardnekkige patronen te herkennen en deze te veranderen. Tijdens schematherapie ga je dieper in op ervaringen vanuit je jeugd, en de invloed hiervan op jouw denken. 

Door middel van deze therapie leer je onder andere te voelen wat je behoeften zijn en hier op een gezondere manier mee om te gaan. 

Je kunt schematherapie individueel volgen, in groepsverband of een combinatie van beide.

(Bron: Schematherapie.nl).

Bekijk ook het filmpje:

ABA (Applied Behavior Analysis)

Allereerst wil ik duidelijk maken dat ikzelf absoluut geen voorstander ben van ABA therapie. Waarom leg ik verderop uit. Ik wil het echter wel benoemen, aangezien het wel als therapie bij autisme wordt ingezet.

Applied Behavior Analysis (oftewel toegepaste gedragsanalyse) is een vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. Deze therapie wordt onder andere ingezet bij kinderen met autisme. Door middel van oefening en herhaling krijgen kinderen stap voor stap vaardigheden aangeleerd. Het kind krijgt op deze manier vaardigheden aangeleerd die in eerste instantie niet eigen waren. Het gewenste gedrag wordt vervolgens beloond en aangemoedigd.

Vanuit mijn visie is een persoon (in dit geval een kind) met autisme goed zoals hij is. Door middel van ABA leert het kind te functioneren als een ”neurotypisch kind” (een kind zonder autisme). Het leert vaardigheden aan die het kind niet van nature zélf zou toepassen of prefereren. Je zou ook kunnen zeggen: het kind leert zich aan te passen aan wat de grote meerderheid als ”normaal” ziet. Maar wat voor anderen normaal is, kan voor mensen met autisme ongemakkelijk, pijnlijk, stresserend en zelfs schadelijk zijn!

Mijn collega Instagrammer Nanda (@onlineautismecoach) heeft het initiatief genomen om een petitie te starten tegen ABA therapie. Laat jouw stem ook horen!

Bekijk ook eens dit filmpje van Page Layle (zelf autistisch):

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT)leer je om anders tegen problematische situaties aan te kijken en hier vervolgens anders mee om te gaan. 

Het uitgangspunt van deze therapie is dat problemen beïnvloedt worden, en in stand worden gehouden, door iemands gedachtes en gedrag. 

”Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af” (Bron: mentaalbeter.nl).

Bekijk ook het filmpje:

Alternatieve behandelingen

Wordt nog aangevuld.