Werk, vrijwilligerswerk en dagbesteding

Autisme, werk, vrijwilligerswerk en dagbesteding

Op deze pagina lees je meer over autisme in combinatie met werk, vrijwilligerswerk en dagbesteding. Je leest hier persoonlijke tips en inzichten. Beoordeel zelf wat bij jou past en wat niet.

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door volgers van Instagram en de vele reacties op mijn vragen en polls die ik stelde via mijn Instagram stories. Enorm bedankt voor jullie hulp!

Ga naar:

Algemene polls

Hieronder vind je de antwoorden van een aantal vragen die ik stelde via Instagram stories.

665 stemmen

666 stemmen

666 stemmen

640 stemmen

Passend werk of vrijwilligerswerk vinden

Hoe begin ik?

Persoonlijk zou ik starten met het in kaart brengen van jou als persoon. Waar liggen jouw krachten? Wat zijn je passies? Waar ben je in geïnteresseerd?

Vanuit die ‘basis’ kan je je zoektocht beginnen. Zie ook de volgende kopjes.

Talenten, krachten en interesses noteren

Maak een lijstje met daarop jouw krachten en/of talenten. Bijvoorbeeld:

Krachten en talenten:

 • Analytisch sterk
 • Oog voor detail
 • Goed in taal
 • Goed met cijfers
 • Creatief
 • Koken
 • Connectie met dieren
 
Interesses: 
 
 • Dieren
 • Gamen
 • Natuur
 • Autisme

Werkplek eisen noteren

Waar moet een fijne werkplek voor jou aan voldoen? Wat vind je fijn en wat juist niet?

Het kan helpend zijn om deze ”eisen” voor jezelf op te schrijven. Dit lijstje mag eisen kan jou helpen om mogelijke werkplekken te beoordelen op geschiktheid.

Eventueel kun je deze ‘eisen’ op volgorde van prioriteit zetten. Wat is het meest belangrijke voor jou? En wat is minder belangrijk?

Vraag een naaste, coach/begeleider om hulp

Vraag om hulp bij het in kaart brengen van de voorafgaande vragen. Dit kan een belangrijke naaste zijn, zoals een vriend(in) of ouder. 

Heb je een auti(coach) of begeleider? Vraag deze dan om hulp bij het in kaart brengen van jouw krachten en talenten, jouw interesses, en de eisen aan de werkplek.

Tips om passend (vrijwilligers)werk te vinden

 • Probeer vrijwilligerswerk uit op basis van jouw interesses. Bijv.: hou je van dieren? Dan kan het werk in een dierenasiel mogelijk wat voor jou zijn.

Een dag(deel) meelopen

 • Vraag of je een dag(deel) mag meelopen. Op deze manier kan je een wat beter beeld krijgen van de werkplek en de uit te voeren taken. 
 • Hoe start je ergens? Met de stress van zoeken, contact leggen, gesprekken voeren, waar let je op bij zoeken?

Maak een Persoonlijk Ontwikkelprofiel (POP)

Een uitgebreidere versie van de voorafgaande vragen is het maken van een ‘persoonlijk ontwikkelprofiel’, oftewel POP. Het POP kun je zien als een hulpmiddel dat kan ondersteunen bij het in kaart brengen van onder andere jouw wensen en behoeften wat betreft werk, maar ook om in kaart te brengen wat jouw persoonlijke kwaliteiten zijn.

Via WerkWeb Autisme vind je uitleg over hoe je zo’n POP kan samenstellen:

Jobcoach

Een jobcoach kan jou mogelijk ondersteunen in het proces van zoeken naar werk. 

Een jobcoach aanvragen kan via twee wegen. Allereerst via het UWV (wanneer je een WIA of wajong uitkering hebt). Tot slot kan je soms ook een jobcoach aanvragen via de gemeente (WMO).

Tip: mocht je al een (auti)coach hebben via de WMO, vraag dan hulp aan jouw coach. Mogelijk is er een jobcoach beschikbaar via de instantie waarvan je ook coaching ontvangt.

Meer info vind je verderop deze pagina.

Check eventueel je netwerk

Check in je eventueel aanwezige netwerk van familie of vrienden of er een mogelijke baan te vinden is. 

Jobcoach

Wat is een jobcoach en hoe vraag ik deze aan?

Een jobcoach kan jou mogelijk ondersteunen in het proces van zoeken naar werk. 

Een jobcoach aanvragen kan via twee wegen. Allereerst via het UWV (wanneer je een WIA of wajong uitkering hebt). Tot slot kan je soms ook een jobcoach aanvragen via de gemeente (WMO).

Tip: mocht je al een coach hebben via de WMO, vraag dan hulp aan jouw coach. Mogelijk is er een jobcoach beschikbaar via de instantie waarvan je ook coaching ontvangt of heeft jouw coach tips voor je.

Waar kan een jobcoach bij ondersteunen?

Hieronder vind je een overzicht van de meest gegeven antwoorden van volgers van WvA:

 • Hulp bij vragen over sociale situaties, bijvoorbeeld met het formuleren van vragen voor de werkgever of wat iemand bedoeld met een woorden of eens situatie.
 • Ondersteuning bij het behouden van werk – privé balans.
 • Hulp bij het maken van een planning.
 • Ondersteunen het opstellen van een signaleringsplan.
 • Samen zoeken naar werk.
 • Hulp bij zaken waar je tegenaan loopt of in vastloopt.
 • Hulp om de manier van denken van collega’s/werkgever beter te begrijpen.
 • Contact met werkgever onderhouden, bijv. tijdens ziekte, maar ook uitleg geven aan de werkgever rondom (jouw) autisme.
 • Een jobcoach kan veel regelzaken uit handen nemen.
 • Je kunt je verhaal even kwijt.

Solliciteren

Contact leggen met instanties

Tegenwoordig zijn er diverse manieren om in contact te komen met organisaties. Vrijwel alle vacatures staan tegenwoordig online. En vaak wordt er bij deze vacatures ook een emailadres en/of telefoonnummer vermeldt.
 
Het kan fijn zijn om allereerst contact te zoeken via email (persoonlijk heeft dit mijn voorkeur). 
 
Tip bij telefonisch contact: noteer van tevoren op een briefje al jouw vragen en/of hetgeen je wilt zeggen. Dit kun je als ‘spiekbriefje’ gebruiken tijdens het telefoneren.

CV en motivatiebrief

Bij een vacature wordt vaak gevraagd naar het insturen van een CV en motivatiebrief.

Hoe maak je een CV of motivatiebrief? Waar moet het aan voldoen? Via Google kun je tal van voorbeelden en tips vinden. Ik zal hieronder twee pagina’s met jullie delen: 

Tips ter voorbereiding van het gesprek

Volgers van WvA op Instagram gaven de volgende tips:

 • Aangeven wat je valkuilen zijn, maar ook je sterke kanten. Ken je kwaliteiten.
 • Bereid het gesprek voor met je coach.
 • Luister naar je gevoel.
 • Overleg met je (job)coach om wel of niet je diagnose te delen.
 • Bereid het gesprek voor: zoek online welke vragen vaak gesteld worden op sollicitatiegesprekken en werk deze alvast uit voor jezelf. Neem de vragen en antwoorden mee op papier, zodat je dit als spiekbriefje kunt gebruiken tijdens het gesprek!
 • Oefen het sollicitatiegesprek voorafgaande met een neurotypisch persoon, bijvoorbeeld je coach. 
 • Lees je in over het bedrijf.
 • Lees je in over de functie.
 • Lees de visie en missie van het bedrijf, en beoordeel of je je daarin kunt vinden.
 • Bedenk voorafgaande een aantal vragen die je kan stellen.
 • Bedenk ook wat je niet wilt vertellen en hoe je daarvoor gaat zorgen.
 • Maak een lijstje met onderwerpen die je aan wilt stippen.
 

Op de website van Werkweb autisme kan je ook terecht voor tips rondom solliciteren!

Algemenere tips voor tijdens het sollicitatiegesprek

Volgers van WvA op Instagram gaven de volgende tips:

 • Wees eerlijk als je accommodaties nodig hebt, dit kunnen ze makkelijk vergoed krijgen.
 • Trek comfortabele kleding aan, waarin je je zelfverzekerd voelt.
 • Bij jezelf blijven en proberen te voelen of je je er veilig voelt, ondanks wel of niet delen van je diagnose.
 • Wees vooral jezelf. Blijf trouw aan jezelf.
 • Wees jezelf, kritische vragen stellen mag. Vraag om duidelijkheid rondom de procedure. 
 • Be yourself! En eerlijkheid duurt het langst. Je wordt gewaardeerd om wie je bent.
 • Durf open te zijn. 
 • Eerlijk zijn over wat je last vind en bespreken. Dan weet jij ook hoe ze daarop reageren. 
 • Proberen niet te maskeren.

Tips: wél delen van je autisme diagnose

Volgers van WvA op Instagram gaven de volgende tips:

 • Duidelijk vertellen waar je tegenaan loopt m.b.t. je autisme en je sterke kanten benoemen.
 • Duidelijk maken dat je wel functioneert en waaro de job bij jouw autisme past.
 • Wees zo open mogelijk, als ze je daarop afwijzen is het ook geen geschikte werkplek.
 • Zo open mogelijk zijn in wie jij bent en wat je nodig hebt.
 • Creeer openheid over eventuele beperkingen en mogelijkheden. Dit geeft duidelijkheid voor beide partijen.
 • Wees jezelf, anders krijg je er later met terugwerkende kracht last van.
 • Wees eerlijk over je autisme, maar geef ook zeker je sterke kanten daarvan aan.

Tips: NIET delen van je autisme diagnose

 • Indien niet nodig en relevant, niets vertellen aan de werkgever over je autisme. Waarbij openheid en transparantie normaliter altijd loont, is de realiteit vaak gewoon anders. Denk goed na en wees tactisch.
 • Pas nadien meedelen dat je autisme hebt en wat dit voor jou betekent.

Zie ook het volgende onderdeel voor meer tips.

Autisme diagnose delen op werk? Of niet?

Wel of niet mijn autisme diagnose delen?

Ten aller tijden zou het jouw eigen keuze moeten zijn om jouw autisme diagnose te delen met iemand. Zo ook tijdens een sollicitatie of aan collega’s.

Het belangrijkste is dat je doet wat goed voelt voor JOU. Zorg dat je geen overhaaste beslissing neemt, waar je mogelijk later spijt van krijgt.

Het kan voor- en nadelen hebben om de diagnose te delen. Ik zal hierna een aantal van deze (mogelijke) voor- en nadelen benoemen. 

Voordelen van het delen van de diagnose

Wat kunnen de voordelen zijn van het delen van jouw autisme diagnose op het werk? Hieronder vind je een overzicht van de meest gegeven antwoorden op deze vraag, gegeven door volgers van WvA, die ik in april 2023 stelde via Instagram stories.

 • Je kunt (meer) begrip krijgen.
 • Er kan (meer) rekening gehouden worden met jouw behoeftes.
 • Je kunt collega’s uitleggen wat autisme voor jou betekent en hoe het zich uit.
 • Je kan duidelijk aangeven wat je vanuit jouw autisme nodig hebt op de werkplek. Dit zorgt voor meer duidelijkheid naar beide partijen.
 • Mogelijk kan de werkgever aanpassingen doen om jouw werk prettiger te maken, zoals een aparte werkplek, meer tijd voor taken, duidelijkere communicatie (zoals tijdelijk inlichten op veranderingen).
 • Er valt een last van je schouders
 • Niet meer over je grenzen heen hoeven te gaan
 • Samen met de werkgever je sterke kanten ontdekken en je daarin verder ontwikkelen.
 • Minder hoeven maskeren! (dat scheelt bakken met energie).
 • Het kan makkelijker worden om hulp te vragen of om moeilijke situaties aan te kaarten.
 • Voorkomen dat je in een burn-out terecht komt door het vele maskeren, het overvraagd worden etc.

Nadelen van het delen van de diagnose

Wat kunnen de mogelijke nadelen van het delen van de diagnose op het werk Hieronder vind je een overzicht van de meest gegeven antwoorden op deze vraag, gegeven door volgers van WvA, die ik in april 2023 stelde via Instagram stories.

 • Te maken krijgen met vooroordelen/ vergeleken worden met het stereotype beeld van autisme.
 • Anders behandeld worden na het delen van de diagnose.
 • Collega’s mis- interpreteren jouw gedragingen. Er ontstaat miscommunicatie.
 • Minder begrip vanuit de omgeving.
 • Onbekendheid over hoe er met ”de mededeling” wordt omgegaan.
 • Te maken krijgen van validisme/stigmatisering (voor meer info hierover verwijs ik je graag naar dit artikel van NeuroElfje).
 • Onbegrip of desinteresse vanuit werkgever.
 • Veel volgers noemden ook dat het delen van je diagnose tegen je gebruikt kan worden, als in: het contract dat niet verlengd wordt, je geen kans geven of je niet tegemoet willen komen. Of: überhaupt niet aangenomen worden.
 • Bagatilliseren
 • Onderschat worden
 • Als minder worden gezien en behandeld
 • Niet serieus genomen worden
 • Als er iets is/gebeurd, wordt het meteen op autisme gegooid.

Een alternatief

Je kan er óók voor kiezen om wél te benoemen waar je krachten liggen en waar je moeite mee hebt, zonder dat je jouw autisme specifiek benoemt.

Denk aan:

 • ”Ik vind het fijn om in een rustige omgeving te werken”.
 •  ”Ik ben analytisch sterk en heb oog voor detail”.
 • ”Ik ben in de pauzes graag even alleen”.
 • ”Ik hou niet zo van praten over koetjes en kalfjes”.
 • ”Ik ben heel nauwkeurig en heb daardoor wat meer tijd nodig voor taken”.

Achteraf delen

Zoals ik al benoemde: probeer overhaaste beslissingen te voorkomen. Het belangrijkste is dat het goed dient te voelen voor jou en dat jij achter jouw besluit staat. 

Je kunt altijd nog nádat je bent aangenomen, besluiten om de diagnose te delen. 

Of misschien kom je erachter dat je het niet nodig vind om het te delen. Ook dat kan een optie zijn.

Een mooie, passende uitspraak van een Instagram volger:

Ik heb gewacht tot het goed voelde het te vertellen, luister naar je gevoel.

Hoe ga ik het gesprek aan met mijn werkgever?

Volgers van WvA op Instagram geven de volgende tips:

 • Plan met de leidinggevende een x aantal minuten in, zodat je je verhaal kunt doen en de leidinggevende aandachtig kan luisteren.
 • Leg uit wat autisme voor jou betekent.
 • Hou het zo concreet en toepasbaar mogelijk: wat merkt je werkgever ervan en waar kan diegene rekening mee houden.
 • Leg uit wat je nodig hebt.
 • Leg uit wat de leidinggevende mag verwachten van jou.
 • Breng het niet te zwaar: combineer het delen van jouw diagnose met een minder sterke kant, maar vooral ook jouw sterke kanten.
 • Geef aan dat je emmer sneller vol is en dat je het daarom nodig hebt om ….. (zelf invullen).
 •  

Deze tool – ontwikkelt door ‘Stichting Vanuit autisme bekeken’ – kan jou helpen om het gesprek aan te gaan met jouw werkgever!

Poll: delen autisme diagnose tijdens sollicitatie

Via Instagram stelde ik de vraag: ”Mocht je ooit (weer) gaan solliciteren, zou je je autisme diagnose dan delen tijdens het sollicitatiegesprek?”. Hieronder vind je de uitslag van een poll van 13-4-2023. 

solliciteren met autisme

Werken in loondienst

Een baan vinden die bij je past

Er is niet één baan die geschikt is voor ieder persoon met autisme. Iedereen is uniek. Een geschikte baan hangt onder andere af van jouw persoonlijke interesses, eventuele diploma’s en certificaten, jouw krachten, maar bijvoorbeeld ook jouw prikkelgevoeligheid. 

Wat kan helpen om meer inzicht te krijgen in dit hele proces is het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelprofiel (POP).

Jobcoaching

Via het UWV of de gemeente (WMO) kun je een jobcoach aanvragen.

Een aanvraag voor een jobcoach via de gemeente, kun je doen op de website van jouw gemeente.

Een partij die vaak genoemd wordt door mede-auti’s is Jados. Jados heeft locaties door heel Nederland.

Bekijk ook de website van Jados:

Gebruikmaken van hulpmiddelen

Ook op de werkplek kunnen sensorische hulpmiddelen jou nét even dat steuntje geven, dat je nodig hebt om het werk beter vol te houden.

Denk bijvoorbeeld aan een koptelefoon, oordopjes (zoals Loop Earplugs), een verzwaringsdeken of stimtoy.

Het gebruik van hulpmiddelen hangt natuurlijk af van de werksituatie. Een koptelefoon met noise-cancelling gebruiken tijdens patientencontact in de zorg, is bijvoorbeeld niet heel passend. Oordopjes, zoals Loop Engage, zouden wél een uitkomst kunnen zijn.

Ontvang korting met code: LOOPXSYLVANA

Grenzen bewaken

Pauzes nemen: op een manier die voor jou fijn is. Alleen een wandeling maken bijvoorbeeld.

*wordt nog aangevuld.

..

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan helpen om weer een bepaalde structuur te krijgen in je dagen. Het geeft je een doel. 

Waar vind je vrijwilligerswerk?

Vaak kun je online terecht voor vacatures voor vrijwilligers. 

Een tip is bijvoorbeeld deze website van NLvoorelkaar:

Vrijwilligerswerk is niet altijd helemaal 'vrijwillig'

Vaak wordt er een bepaalde commitment verwacht en dat kan het voor velen ook moeilijk maken om vrijwilligerswerk te doen. Het creëert toch een bepaalde druk enerzijds. 

Anderzijds kan het juist helpend zijn om weer ritme te vinden gedurende de dag en week. En daarbij kan het een gevoel van voldoening geven.

Hoe weet ik wat bij mij past?

Je kunt vrijwilligerswerk zoeken op basis van jouw interesses, talenten of krachten. Ook kun je voorafgaande aan jouw zoektocht een lijstje samenstellen met daarop ‘eisen aan een werkplek’.

Probeer vrijwilligerswerk uit op basis van jouw interesses. Bijvoorbeeld: hou je van dieren? Dan kan het werk in een dierenasiel mogelijk wat voor jou zijn.

Vraag een naaste om mee te denken

Vraag een belangrijke naaste, zoals een familielid, vriend(in) of coach, om met je mee te denken.

Dag(deel) meelopen

Vraag of je, bij een potentiële locatie voor vrijwilligerswerk, een dag(deel) mag meelopen.

Op deze manier kan je onder andere beter beoordelen wat de taken inhouden, hoe de sfeer is en/of de plek geschikt is voor je (bv. qua prikkels).

Dagbesteding

Volgt nog..

Dagbesteding

Dagbesteding is ook een vorm van werk, ook al is het onbetaald.

Balans tussen uitdaging in werk en op tijd rust nemen ivm overprikkeling

Bespreek met coach

Een korte samenvatting van de literatuur, in mijn eigen woorden:

...

..

..

Hoe weet je wat bij je past?

Een korte samenvatting van de literatuur, in mijn eigen woorden:

...

Grenzen aangeven op werk ivm overprikkeling

Dagbesteding is ook een vorm van werk, ook al is het onbetaald.

Balans tussen uitdaging in werk en op tijd rust nemen ivm overprikkeling

..

..

Banenafspraak en het doelgroepregister

Wat is het doelgroepenregister?

Het doelgroepenregister is een register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Deze ‘banenafspraak’ is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hier wordt mee bedoeld: mensen die moeilijk werk vinden of kunnen behouden, bijvoorbeeld door ziekte of handicap.

”Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan”, aldus de website van het UWV.

Hieronder vallen mensen die moeilijk werk vinden of kunnen behouden, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Het register wordt beheerd door het UWV.

Via het UWV kan je – na jouw aanvraag – een verklaring genaamd ‘indicatie banenafspraak’ ontvangen. Met deze verklaring kan je worden opgenomen in het doelgroepenregister. Werkgevers kunnen jou (met anoniem profiel) vinden in dit register.

Hoe vraag je een indicatie banenafspraak aan?

Hoe vraag je deze verklaring aan? Je kan via de website van het UWV een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen, zodat kan worden vastgesteld dat je niet het minimumloon kunt verdienen. 

Voor meer informatie verwijs ik je door naar de website van het UWV:

Voordelen van het doelgroepenregister

 • Aanpassingen die nodig zijn, worden sneller vergoed vanuit het UWV.
 • Je kunt een jobcoach krijgen.
 • Extra hulp ontvangen bij het vinden van een passende baan.
 • Je kans op een betaalde baan wordt vergroot.

Voordelen voor de werkgever

Het aannemen van een werknemer vanuit het doelgroepenregister heeft ook voordelen voor de werkgever, zoals het ontvangen van loonkostenvoordeel of het ontvangen van een eventuele subsidie.

Poll

Op 22/4/23 stelde ik via een Poll op Instagram de vraag: ”Sta jij in het doelgroepenregister?”. Hieronder is de uitslag te zien. 

15% van de mede-auti’s geeft aan in het register te staan. Opvallend is ook dat maar liefst 50% van de deelnemers aangeeft niet te weten wat het doelgroepenregister is!

Grenzen bewaken & overprikkeling

Overprikkeling op de werkplek (voorkomen)

Hieronder vind je de meest genoemde tips, ingestuurd door volgers van Wereld van Autisme op Instagram:

 • Aangeven aan werkgever
 • Rustige plek opzoeken, even afzonderen
 • Naar buiten gaan en wandelen
 • Ademhalingsoefeningen op het toilet
 • Voldoende drinken
 • Brown noise opzetten
 • Houvast zoeken in zaken die constant zijn
 • Een vertrouwd persoon opzoeken
 • Zoveel mogelijk thuis proberen te werken (als dit mogelijk is)
 • Oordopjes in of koptel, regelmatig naar de wc gaan en liefst pauze nemen in je eentje of rondje lopen (naar buiten, alleen)
 • Regelmatig pauzes nemen. Bijvoorbeeld ieder uur een korte break. 

Uitzendbureaus & ondersteunende diensten

Nederland:

AutiTalent

AutiTalent is dé verbinder voor mensen met autisme en de arbeidsmarkt. Bij AutiTalent kun je terecht voor onder andere detachering, werving & selectie en coaching.

Pernu

Pernu is dé specialist in het werven, selecteren en
detacheren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

TalentTwist

TalentTwist is dé specialist in recruitment van professionals voor de sectoren Finance en IT.

Partner4People

Partner4People is een bemiddelingsbureau voor mensen met autisme. Hier kun je onder andere terecht voor werving en selectie, loopbaanbegeleiding en detachering.

EnergieQ

Bij EnergieQ kun je onder andere terecht voor detachering en loopbaanadvies.

België:

GTB

GTB biedt gespecialiseerde dienstverlening aan personen uit kwetsbare groepen en/of in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of gezondheidsproblemen, met het oog op tewerkstelling, het behouden ervan of het verhogen van de kansen daartoe.

WIA, IVA en Wajong

Wat is de Wajong?

Je kunt een Wajong krijgen (vanaf 18 jaar) als je vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebt en daardoor alleen met hulp of begeleiding aan het werk kunt, óf helemaal niet kunt werken (bron: website UWV). Onder ‘ziekte of handicap’ valt ook autisme.

Voor meer informatie verwijs ik je door naar de website van het UWV:

Wat is de WIA?

WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Je kunt een WIA aanvragen als je voldoet aan de 2 volgende voorwaarden:

 • Je kunt door ziekte niet werken of minder werken.
 • Je kunt door ziekte niet je oude loon verdienen.


De WIA heeft 2 uitkeringen: de WGA en de IVA (lees verderop meer).

Wat is de WGA?

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Deze uitkering kun je misschien krijgen als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
 • Je kunt met dat werk 65% of minder van uw oude loon verdienen (bron: website UWV).

 

Wat is de IVA?

IVA staat voor  ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Deze uitkering kun je misschien krijgen als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • Je kunt 20% of minder van uw oude loon verdienen.
 • Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.

Aanvragen Wajong

Hoe vraag je een Wajong aan?

Je kunt via het UWV een aanvraag indienen voor een Wajong. Dit gaat via de aanvraag ‘beoordeling arbeidsvermogen’. Het UWV bepaalt dan uiteindelijk of je een Wajong krijgt.

Aanvragen WIA

Hoe vraag je een WIA uitkering aan?

De WIA kan je aanvragen na 88 weken ziekte. Je ontvangt dan een brief van het UWV, waarna je de WIA kunt aanvragen.

Het kan ook zo zijn dat jouw bedrijfsarts adviseert om vervroegd een WIA (IVA) aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat al snel duidelijk wordt dat je nooit meer kunt werken.

Bekijk het filmpje op de website van het UWV:

Afgewezen voor de WIA?

Het is mogelijk om opnieuw een WIA-uitkering aan te vragen wanneer deze eerder is afgewezen. Dit kan wanneer je gezondheid slechter is geworden.

Voor aanvullende info, zie website UWV:

Tips

Boekentip

Succesvol aan het werk met autisme – door Maarten van Klaveren.

Werkweb autisme

Op WerkWeb Autisme vind je veel informatie rondom autisme en: werk zoeken, werk behouden, solliciteren en studeren.

Tips of aanvullingen?

Heb jij tips of aanvullingen voor deze pagina? Je mag deze naar mij mailen: info@wereldvanautisme.nl. Alle hulp is namelijk van harte welkom!