Over autisme

met autisme word
je geboren

Autisme wordt omschreven als een ontwikkelingsstoornis. Autisme is vanaf de geboorte al aanwezig en uit zich bij iedereen weer anders.

Net als dat ieder mens zonder autisme uniek is, is ook ieder mens met autisme uniek!

Wel kan het zo zijn dat het autisme ‘pas op latere leeftijd aan het licht komt’. Maskeren kan hierbij een grote rol spelen, vooral bij vrouwen.

Andere Informatieverwerking

De informatieverwerking bij mensen met autisme verloopt anders. In de theorie wordt gesproken van een ‘filterprobleem’.

Bij mensen zonder autisme wordt informatie tijdens de verwerking gefilterd: belangrijk of onbelangrijk.

Bij autisme wordt deze informatie niet (voldoende) gefilterd, waardoor alles tegelijk binnenkomt. Dit kan tot overprikkeling leiden. Klik hier voor mijn info gids over prikkels en prikkelverwerking.

Ook zijn mensen met autisme in vaker gericht op de details, dan op de grote lijnen. Dit uit zich bijvoorbeeld in moeite met overzicht houden. 

[3d-flip-book id=”5256″ ][/3d-flip-book]

”Ik zie autisme niet als een stoornis.

Autisme is een neurodiversiteit: een ander type brein oftewel een variatie van het menselijk brein!

Hoe ik autisme zie

Naast dat ik het woord ‘stoornis’ heel akelig vind, zie ik autisme zelf niet als een stoornis.

Autisme is een neurodiversiteit: een ander type brein oftewel een variatie van het menselijk brein! Een brein dat anders is dan wat door de meerderheid als ‘normaal’ wordt beschouwd (oftewel ‘neurotypisch’).