Het verhaal van Conny

Het verhaal van Conny

hintersee, bergsee, mountains

Mijn levensverhaal in het kort

In 2014 is mijn vader opgenomen geweest voor zijn manisch-depressiviteit, eind september 2016 kreeg mijn man een herseninfarct en in januari 2017 moest ik het werk overnemen van twee van mijn collega’s.

Dit heeft uiteindelijk gezorgd voor een uitbarsting. Ik heb ook gelijk hulp gezocht via de huisarts.

Via maatschappelijk werk, mijn klantmanager, begeleider, een bedrijfsarts en een praktijkondersteuner ben ik doorverwezen naar een bedrijfspsycholoog tegen het einde van 2017.

Daarna kwam ik in 2018 bij een psycholoog bij mij in de buurt terecht. We begonnen met EMDR therapie, maar hebben dit niet afgemaakt omdat mijn vader in het ziekenhuis lag en hij twee weken later ook is overleden.

Door deze psycholoog ben ik doorverwezen naar de GGZ-instelling waar ik in 2020 een behandeltraject heb gehad. Één van de onderdelen was een test om te kijken of ik autisme heb. Naar aanleiding hiervan heb ik psycho-educatie gehad en een Comet-training voor een beter zelfbeeld. Daarnaast heb ik ook PMT gehad en cognitieve therapie.

Vanwege mijn autisme werd ik in 2021 doorverwezen naar een andere instantie. Dit moest via de afdeling WMO gaan van de gemeente. De mevrouw die mij als eerste begeleidde vond dat ik genoeg zou hebben aan een gesprekje per week. Al snel kwam ik er met die begeleidster achter dat ik echt meer kennis en begeleiding nodig had voor mijn autisme.

Sinds vorig jaar heb ik een andere begeleidster bij de gemeente. Zij heeft mij in contact gebracht met Vivens, waar ik momenteel ambulante begeleiding van krijg.

Al snel kwamen we tot de conclusie dat ik nog steeds onzeker ben over mezelf vanwege ook onverwerkte trauma’s uit mijn verleden. Daarom sta ik op een wachtlijst bij het Leo Kannerhuis.

Wil jij ook je verhaal delen?

Heb je autisme (of een sterk vermoeden hiervan) en wil je ook graag je verhaal delen op de website? Dat kan! 

Neem gerust contact met mij op via de mail en geef eventueel aan over welk thema je graag wat zou willen delen.