Depressie

Naar schatting krijgt 50% van de mensen met autisme te maken met depressie.

Over depressie en autisme

Naar schatting krijgt 50% van de mensen met autisme te maken met depressie. Dit aantal ligt vele malen hoger vergeleken met de neurotypische mensen in onze samenleving, namelijk 20%.

Aangezien zoveel mensen te maken krijgen met depressie, is het belangrijk om hierover in gesprek te kunnen blijven met elkaar. Juist door erover te praten, kan maken dat anderen zich gehoord en gezien voelen. Juist door erover te praten, weet je dat je niet alleen hierin bent. En dat is o-zo belangrijk!

Op deze pagina vind je dan ook meer informatie over depressie.

BELANGRIJK: Heb je suïcidale gedachtes, neem dan altijd contact op met een (huis)arts! Of ga naar:

Wat is een depressie?

Een korte samenvatting van de literatuur, in mijn eigen woorden:

Een depressie is een psychische aandoening en valt onder de stemmingsstoornissen. Depressie is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen in Nederland. 

Een depressie houdt langer dan 2 weken aan en maakt dat je gevoelens van o.a. somberheid kunt ervaren. Een depressie heeft invloed op het dagelijks leven en kan maken dat je geen plezier meer beleeft aan activiteiten waar je eerder wel plezier aan ondervond. Je kunt niet meer genieten van de mensen of dingen om je heen. 

Een depressie kan gepaard gaan met slaapproblemen en suïcidaliteit (gedachten aan de dood of aan zelfdoding). Zie ook verderop.

Wat zijn de symptomen van depressie?

Ik zal hieronder een aantal kenmerken noemen:
 • Neerslachtigheid
 • Huilbuien
 • Gevoel van leegte
 • Slaapproblemen
 • Verlies van interesse of plezier aan activiteiten
 • Negatieve gevoelens en gedachten
 • Angst
 • Wanhoop
 • Snel geïrriteerd of boos zijn
 • Besluiteloosheid
 • Overmatig piekeren
 • Suïcidaliteit
 • Traagheid en moeite met nadenken
 • Rusteloosheid
 • Concentratieproblemen
 
Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik je door naar de website van de Depressie Vereniging.

Depressie zelftest

Online zijn er diverse depressie zelftesten te vinden, zoals deze zelftest van de Depressie Vereniging.

Deze test kan jou een indicatie geven wat betreft een eventuele depressie:

Vermoed je een depressie bij jezelf? Neem dan contact op met jouw (huis)arts.

Een poll op Instagram over depressie

Aan mijn volgers op Instagram stelde ik de vraag: ”Is er bij jou momenteel sprake van een depressie?”. De antwoordmogelijkheden waren: ”ja, ik vermoed van wel” en ”nee”.

Op deze poll reageerden 661 volgers. Uit deze poll blijkt dat er bij 29% van de volgers sprake is van depressie, 20% heeft een vermoeden en 51% geeft aan geen depressie te hebben. Deze cijfers kunnen dus overeen met de cijfers op de website van de NVA.

Ook stelde ik de vraag: ”Heb jij ooit in je leven te maken gehad met depressie?”. De resultaten van deze poll zeggen het volgende:

Waarom komt een depressie vaker voor bij mensen met autisme?

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen bij autisme”, aldus de website van Autisme Digitaal. Ook is het zo dat depressie vaker voorkomt bij volwassenen met autisme, dan bij volwassenen zonder autisme.

Bij oorzaken voor het – eerder – ontwikkelen van een depressie bij mensen met autisme, denk ik zelf meteen aan:

 • late diagnostiek bij autisme: een lange zoektocht naar antwoorden.
 • dagelijks maskeren en de identiteitsproblemen die hierbij komen kijken: wie ben ik?
 • de verkeerde diagnoses voorafgaande aan de autisme diagnose.
 • therapieën die niet (goed) aansluiten.
 • gepest worden.
 • eenzaamheid.
 • sociaal geïsoleerd zijn.
 • (chronische) overprikkeling of onderprikkeling.

 

”Depressies komen relatief vaak voor bij mensen met autisme en een bovengemiddeld hoge intelligentie. Bij de algemene bevolking komen depressies juist vaker voor bij mensen met een lage intelligentie. Mogelijk zijn mensen met autisme en een hoog IQ zich meer bewust van hun anderszijn en leidt dit bij een aantal van hen tot sombere gevoelens.” (bron: website NVA).

Suïcidaliteit

Op de website van het NVA wordt ook gesteld dat juist mensen met autisme een grote kans hebben op het ontwikkelen van suïcidale gedachtes.

Zoals hierboven al genoemd werd kan depressie gepaard gaan met suïcidale gedachten (gedachten aan de dood) en/of suïcidaliteit (het plannen van een zelfmoordpoging en het daadwerkelijk uitvoeren hiervan). Op de website van het NVA wordt ook gesteld dat juist mensen met autisme een grote kans hebben op het ontwikkelen van suïcidale gedachtes. 

Uit ervaring weet ik hoe heftig en beangstigend dergelijke gedachtes zijn en dat er tegelijkertijd ook geen andere uitweg mogelijk lijkt. Nu weet ik dat deze er wel is en dat er mensen zijn die jouw willen en kunnen helpen om hieruit te komen.

Ervaar jij suïcidale gedachtes?

Mocht jij dergelijke gedachtes ervaren, weet dan dat er mensen zijn die jou willen én kunnen helpen. Mensen die naar jou luisteren en jou serieus nemen. Mensen die jou zien!

Je kan hulp opnemen met jouw (huis)arts. of contact zoeken met de onderstaande organisaties:

Voor Nederland: www.113.nl of bel 0800-0113.

Voor België: www.zelfmoord1813.be of bel naar 1813.

Bekijk ook eens dit filmpje van Mandy Verleijsdonk:

Depressie of autistische burn-out?

Wist je dat een depressie en een autistische burn-out gelijkenissen vertonen?

In een artikel van Annelies Spek (zie hieronder) wordt kort aandacht besteed aan de verschillen tussen beide. Ik zal het even kort samenvatten in mijn eigen woorden. 

Bij een depressief persoon is een afname te zien qua interesse en plezier te zien, bij het ondernemen van activiteiten. Activiteiten die je eerder leuk vond en waar je plezier uit haalde, bieden dit nu niet meer. Een persoon met een autistische burn-out heeft wél interesse in het ondernemen van activiteiten, en kan hier ook plezier uit halen. Echter, ontbreekt de energie om deze activiteiten te ondernemen.

Bij depressie is vaak sprake van slaapproblemen. Bij een autistische burn-out is dit vaak juist niet het geval. 

En tot slot ligt de oorzaak van een autistische burn-out hoofdzakelijk in langdurig overvraagd worden en overbelasting. Bijvoorbeeld door prikkels. Dit is niet zozeer te zien bij personen met een depressie.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar het gehele artikel (in PDF) van Annelies Spek:

...

….

Wat kan helpen om uit een depressie te komen?

Ik stelde op 5 april 2023 de volgende vraag aan mijn volgers op Instagram: ”Wat heeft jou (denk je) geholpen om uit jouw depressie te komen?”. Er kwamen veel reacties binnen (waarvoor enorm bedankt). Hieronder zal ik de meest gegeven antwoorden van mijn volgers weergeven (deze staan willekeurig weergegeven):

 • Het krijgen van de autisme diagnose
 • Leren over autistische-burnout (en hoe depressie daarop kan lijken)
 • Medicatie (anti-depressiva)
 • Hulp zoeken: zoals therapie, coaching/begeleiding, de mensen om je heen
 • Therapie: o.a. CGT, ACT therapie, lichttherapie, gesprekstherapie, exposure en schematherapie werden genoemd
 • Boeken lezen: om (h)erkenning te vinden. Weten dat je niet alleen bent
 • Coaching: autismecoach of begeleider
 • Jezelf activeren om dingen te (blijven) ondernemen
 • Meditatie en mindfulness
 • Steun van mensen om je heen (familie, vrienden, autismecoach)
 • Steun van huisdieren
 • Erover praten
 • Bewegen: sporten, wandelen
 • De natuur in
 • Ritme en regelmaat
 • Muziek
 • Tijd
 • Meer rust en ontspanning
 • Milder naar jezelf zijn
 • Zelfreflectie
 • Zonlicht
 • Leren naar je lijf te luisteren. Je grenzen leren kennen

Wat heeft mij persoonlijk geholpen?

Vanaf mijn middelbare school leeftijd kreeg ik te maken met terugkerende depressies. 

Wat mij persoonlijk heeft geholpen om uit mijn depressie te komen (en te blijven) is een combinatie van diverse aspecten. Ik zal hieronder een aantal belangrijke aspecten noemen:
 
 • Het ontvangen van mijn autisme diagnose is één van de belangrijkste (of dé belangrijkste) reden geweest. Hiermee kreeg ik eindelijk antwoorden en kon ik mezelf echt leren kennen. Psycho-educatie speelde hierin ook een grote rol.
 • Het gebruik van medicatie (anti-depressiva). In overleg met de psychiater heb ik diverse middelen geprobeerd. Waarbij Fluoxetine dé juiste match voor mij was en mij net dat extra steuntje kon geven om uit mijn depressie te komen (en te blijven!).
 • Mezelf activeren om activiteiten te (blijven) ondernemen, hoe graag ik ook in bed of op de bank wilde blijven liggen.
 • Gesprekken met mijn psych.
 • Steun en begrip vanuit mijn omgeving.
 • Toxische vriendschappen beëindigen. 
 • Je grenzen onder de loep nemen en nieuwe grenzen stellen.

Rouwproces na een diagnose

Depressieve gevoelens kunnen ook onderdeel zijn van het rouwproces na het krijgen van een diagnose. Voor meer informatie over het rouwproces, kun je terecht op de pagina ‘Verwerkingsproces’. Neem bij twijfel altijd contact op met jouw (huis)arts.

Je bent niet alleen!

Een depressie kan gepaard gaan met een hevig gevoel van eenzaamheid. Weet dat je nooit alleen bent in deze strijd. Er zijn nog zoveel anderen die momenteel met een depressie te maken hebben, of ermee te maken hebben gehad.

Tips of aanvullingen?

Heb jij tips of aanvullingen voor deze pagina? Je mag deze naar mij mailen: info@wereldvanautisme.nl. Alle hulp is namelijk van harte welkom!

Te maken met een winterdepressie?

Sommigen van ons hebben ook te maken met terugkerende winterdepressie. Een daglichtlamp is een wetenschappelijk bewezen hulpmiddel tegen winterdepressie. 

Er bestaan daglichtlampen, zoals deze:

Ook bestaan er daglichtbrillen, zoals deze van het merk AYO (waar ik goede verhalen over hoor):