DSM-V

De diagnose autisme wordt gesteld aan de hand van de DSM-V criteria. Wat de DSM-V precies is, en welke criteria er zijn voor autisme, lees je hier. Het geheel is in eigen woorden en voorbeelden omschreven. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Over de DSM-V

DSM-5 is een afkorting voor ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’. De ‘5’ staat voor de 5e editie.

De DSM-V is een Amerikaans handboek dat gebruikt wordt voor diagnosticeren en vaststellen van psychiatrische stoornissen.

Aan de hand van de DSM worden eventuele diagnoses gesteld, waaronder ook bij autisme (In de DSM genoemd als ‘autisme spectrum stoornis’). Om de diagnose autisme vast te stellen, dient er voldaan te worden aan de criteria beschreven in dit handboek.

Wat zijn de Criteria?

De DSM criteria voor de ‘autisme spectrum stoornis’ bestaat uit hoofdonderdeel A, B, C, D en E. Deze onderdelen bestaan weer uit sub-kopjes. De hoofdonderdelen zijn:

  • A: Blijvende moeilijkheden in communicatie en sociale contacten
  • B: Beperkt zich herhalend gedrag, beperkte hobby’s en activiteiten.
  • C: De verschijnselen moeten aanwezig zijn vanaf de kindertijd. Het kan wel voorkomen dat deze pas op latere leeftijd gezien worden.
  • D: De verschijnselen zijn van invloed op het dagelijks functioneren. Het zorgt voor beperkingen en/of lijden.
  • E: De ‘stoornis’ mag niet het gevolg zijn van een verstandelijke beperking, of een algemene achterstand in de ontwikkeling.

dsm-V criteria autisme

Aan de hand van de DSM-V criteria zal ik in eigen woorden, en met eigen voorbeelden uitleggen wat er wordt bedoeld. Ik doe dit per hoofdonderdeel, inclusief de eventuele subkopjes.

Er is sprake van moeilijkheden in het communiceren en in sociale contacten. Dit is altijd aanwezig (geweest). Enkele voorbeelden: 

– Moeilijkheden in het aangaan of onderhouden van vriendschappen of relaties. 

– Weinig of geen omgang met anderen, zoals leeftijdgenoten. Liever alleen zijn. 

– Moeite met inschatten wat anderen denken of voelen.

– Emoties van anderen niet kunnen afleiden uit gezichtsuitdrukking, stem of houding.

Moeite met veranderingen en nieuwe situaties.

Overgevoelig zijn voor bepaalde zintuigelijke prikkels: horen, zien, proeven, ruiken en voelen.

Je hebt autisme vanaf je geboorte, maar het kan zijn dat het pas op latere leeftijd zichtbaar wordt. 

autisme heeft invloed op je dagelijks functioneren. het zorgt voor moeilijkheden en/of lijden.

Andere problematiek of stoornissen moeten worden uitgesloten.