Autistische burn-out

Autistische burn-out

Een autistische burn-out kenmerkt zich door
verminderd functioneren op diverse levensgebieden,
en is niet uitsluitend werk-gerelateerd.

Een autistische burn-out: wat is dat precies?

Op deze pagina vind je informatie over de ‘autistische burn-out’.

Ondanks dat de term steeds vaker gebruikt wordt in de praktijk, is wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp nog beperkt.

Higgins et al (2021) omschrijven de term autistische burn-out als volgt: ”de autistische burn-out is een syndroom dat ontstaat als het gevolg van chronische levensstress en een wanverhouding tussen verwachtingen en capaciteiten, waarbij er onvoldoende ondersteuning is”. 

Voor het samenstellen van deze pagina gebruik ik o.a. informatie van de website van Annelies Spek (bekijk het essay). De info is naar eigen interpretatie beschreven & aangevuld met eigen voorbeelden.

De kenmerken van een autistische burn-out

Een autistische burn-out kan zich bij iedereen weer anders uiten. De kenmerken verschillen per persoon.

Een autistische burn-out wordt voorafgegaan door (een periode van) vermoeidheid.

Een aantal veelgenoemde kenmerken (o.a. op social media) zijn:

 • Sociaal terugtrekken
 • Mentale & fysieke uitputting
 • Toename prikkelgevoeligheid
 • Toename meltdowns & shutdown
 • Toename angst
 • Chronische pijnklachten
 • Depressie & suïcidale gedachtes
 • Verlies van vaardigheden
 • Afname functioneren op diverse levensgebieden
 • Toename van intensiteit van autistische trekken
 • Verwarring
 • Problemen met executieve functies: zoals plannen & organiseren

Wat is het verschil met een 'reguliere' burn-out?

Een autistische burn-out kenmerkt zich door verminderd functioneren op diverse levensgebieden, en is niet uitsluitend WERK-gerelateerd.

Bij een autistische burn-out kan het zo zijn dat je wél graag wilt werken, maar je hier de energie niet voor hebt.

Een ‘reguliere’ burn-out is dus WERK-gerelateerd. 

Oorzaken van een autistische burn-out

Wat zijn de oorzaken van een autistische burn-out? 

Grotendeels is de oorzaak vaak gerelateerd aan overvraging en overbelasting, bijvoorbeeld door prikkels.

Raymaker et al (2020) benoemen de volgende vier oorzaken:

 • Maskeren/camoufleren: maskeren is de meest genoemde oorzaak van een autistische burn-out. Velen van ons maskeren jarenlang – en onbewust – autistische trekken. Het gebeurd o.a. om te kunnen voldoen aan de eisen van de omgeving. Maskeren kent echter meer nadelen dan voordelen. Het wordt geassocieerd met toegenomen angst en depressiviteit.
 • Verwachtingen van de omgeving: het kan voor ons lastig zijn om in te schatten wat de omgeving van ons verwacht. Ook kan het voor ons lastig zijn om aan te geven wat wij nodig hebben (lees: hulp vragen). De verwachtingen van de omgeving zijn niet altijd afgestemd op ons autistische brein. Dit kan leiden tot overvraging en overbelasting.
 • Rekening houden met beperkingen: het kan lastig zijn voor ons om rekening te houden met onze grenzen. Het kan zijn dat we bepaalde signalen van ons lichaam niet aan (goed genoeg) aanvoelen. Het kan maken dat we sneller over onze grenzen heengaan en onszelf bijvoorbeeld uitputten.
 • Stress door levensveranderingen: grote en/of heftige levensveranderingen kunnen meespelen in het veroorzaken van een autistische burn-out. Denk aan: ontslag op werk, het verlies van een dierbare of een conflict.

Hoe lang duurt een autistische burn-out?

De duur van een autistische burn-out verschilt per persoon.

Tips bij een autistische burn-out

Vermoed je bij jezelf een autistische burn-out? Misschien kunnen deze tips* helpend zijn:

 • Probeer te luisteren naar je lichaam.
 • Plan (meer) rustmomenten in.
 • Stel je eisen bij.
 • Doe dingen waar je energie van krijgt, zoals je favoriete bezigheid of interesse.
 • Vraag je coach of begeleider om hulp.
 

*meer tips vind je in mijn blog over de autistische burn-out (zie hieronder).

 

Lees ook mijn blog over de autistische burn-out

Meer informatie?

TIP: Bekijk dit artikel op de website van Annelies Spek.